Is hout duurzaam?

Door: HoutOpMaatGezaagd

'Wist u dat er per minuut 36 voetbalvelden aan bos omgekapt wordt?'

Klimaatveranderingen en de toegenomen algemene maatschappelijke aandacht voor natuur en milieu draagt er aan bij dat wij ons steeds meer bewust worden van onze keuzen en gedrag voor 'duurzaamheid'. Wanneer je hout kiest als bouwmateriaal kies je voor een 'natuurlijk' product. Maar, dit betekent niet dat dit automatisch dat hout ook altijd een duurzame of verantwoorde keuze is met het oog op het milieu! In dit artikel bekijken we hoe duurzaam hout eigenlijk is, wat de gevaren zijn van houtproductie voor de bouw en wat duurzaam hout precies betekent.

verwoest bos door houtkap duurzaam hout

Gebruik van hout als gevaar voor de natuur

Hoewel hout een natuurlijk product is, kan de productie en consumptie daarvan juist erg bedreigend zijn voor het milieu. Want grootschalige houtproductie zorgt voor een geweldige afname van het aantal bomen wereldwijd en dus grote schade aan en verstoringen van lokale ecosystemen en biodiversiteit. Wist u dat er per minuut 36 voetbalvelden aan bos omgekapt wordt? Op mondiaal niveau betekent deze geweldige afname van het aantal bomen ook nog eens een directe toename van CO2. Iedere boom die omgezaagd wordt stopt namelijk direct met de omzetting van CO2 in zuurstof. Met andere woorden, het overschot van CO2 dat mensen veroorzaken wordt door houtproductie zelfs versterkt!

De afname van bomen en bossen (ofwel 'ontbossing') wordt -naast landwinning- hoofdzakelijk veroorzaakt door houtproductie. De keuze voor hout als bouwmateriaal is dus niet zonder meer een duurzame en milieuverantwoorde keuze al gaat het om een natuur(lijk) product.

Duurzaamheid

Is duurzaamheid eigenlijk wel van toepassing op hout? Gebruik van hout kan sterk negatieve gevolgen hebben op natuur en milieu zeker als dat op grote schaal gebeurt. Bovendien, als consument heb je een beperkte keuzemogelijkheden voor duurzaamheid als het gaat om hout. Immers ben je aangewezen op materialen die in het assortiment van houtleveranciers zijn opgenomen. Toch zijn er voor consumenten verstandige keuzen te maken met het ook op duurzaamheid om hout tot een verantwoorde keuze te maken voor uw klus.

Duurzaamheid: bewuste keuze voor hout met het oog op herkomst

fsc label logo

Iets dat voor de hand ligt en al langer onder de aandacht is, is het kiezen van hout van een verantwoorde herkomst. Hout-Keurmerken en organisaties die de houtkap reguleren krijgen in de houtindustrie steeds meer voeten aan de grond. Het FSC-keurmerk is een prachtig voorbeeld van een verduurzaming in de hout industrie die reeds goed ingevoerd wordt in Nederland. In de video hieronder wordt uitgelegd wat FSC bijdraagt aan verduurzaming van de houthandel.
Al ons gecertificeerd hout voldoet aan de Dutch Procurement Criteria for Timber (DPCT) ten aanzien van duurzaam bosbeheer en de handelsketen, zoals op 24 juli 2008 is vastgesteld door de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. De criteria zijn te vinden op de website van TPAC. Onze leveranties voldoen aan de huidige wettelijke eisen voor Duurzaam Inkopen.

HoutOpMaatGezaagd levert ook 'verduurzaamd' hout. (Voorbeeld) Dit is een behandeling van hout ter bescherming en om aantasting van weersinvloeden, micro organismen (bacteriën en schimmels) of insecten (bijvoorbeeld huisboktor en de meubelkever) tegen te gaan en zo de levensduur van het hout te verlengen.

Houtverduurzaming gebeurt onder meer door hout met Creo-Luc® of Celfix® onder vacuüm en druk te impregneren. HoutOpMaatGezaagd levert dit hout met een KOMO certificaat. Dit biedt u de zekerheid dat het is behandeld met in Nederland en Europa toegelaten verduurzamingsmiddelen.

Kortom, door de juiste inkoop probeert HoutOpMaatGezaagd een zo klein mogelijke milieubelastende footprint achter te laten. Wij hebben hart voor HOUT en milieu!

Duurzaamheid: bewuste keuze voor hout met het oog op levensduur

Er zijn nog meer winsten te behalen als het gaat om duurzaam gebruik van hout. Want naast de herkomst van het hout kan je ook stilstaan bij de toepassing van de houtsoort in relatie tot de levensduur. Enkele voorbeelden:

  • Voor een schutting waarvan de beoogde levensduur 15-20 jaar is, hoeven niet perse hardhouten planken gebruikt te worden. Bijv. Douglas hout kan prima als alternatief gebruikt worden, omdat dit product voor deze toepassing de beoogde levensduur heeft (zelfs onbehandeld).
  • Een zandbak die maximaal 5 jaar in de tuin staat, timmer je bij voorkeur niet van hardhouten planken.
  • Voor toepassing van schutting- of constructieve palen in de grond gebruik je beter hardhouten palen, dan (verduurzaamde) zachthouten palen, omdat dit juist de levensduur/duurzaamheid van de volledige constructie ondermijnt.

Vanzelfsprekend spelen naast de levensduur van de constructie ook andere factoren mee voor de keuze van een bepaalde houtsoort zoals esthetiek, sterkte en verwerkbaarheid. Toch kan je als je een milieubewuste keuze wil maken voor hout meer prioriteit geven aan levensduur en zo bijdragen aan een beter milieu.

Wij helpen u verduurzamen!

houden van hout logo
We begrijpen dat materiaalkeuze op deze manier opeens een complex vraagstuk kan zijn voor een op het oog simpele klus. Maar, WIJ WETEN ALLES VAN HOUT! Als u vragen heeft over duurzaamheid of verantwoorde materiaalkeuze, dan helpen wij u de beste keuze te maken! Bovendien is in bijna alle gevallen de meest verantwoorde keuze ook de meest voordelige voor uw portemonnee!


verantwoorde houtkap in duurzaam bos hout

Conclusie: duurzaam hout niet vanzelfsprekend

De 'duurzaamheid' van hout is een complex onderwerp: de keuze voor dit natuureigen product is niet vanzelfsprekend duurzaam. Niet alleen is de herkomst van het hout belangrijk, ook is een milieutechnisch verantwoorde keuze voor hout ook afhankelijk van de keuze van de houtsoort met het oog op de toepassing en levensduur van het constructiedeel. Al bestaat de bijdrage van de consument er slechts in om te kiezen voor houtsoorten die op de markt zijn, zijn hier toch winsten te behalen. Door de juiste keuze kunt u een geweldige bijdrage leveren aan klimaat en milieu!

online betalen ideal bancontact

Op www.houtopmaatgezaagd.be gebruiken we verschillende soorten cookies. Geef hieronder aan welke soorten cookies u op onze website wilt gebruiken. Maakt u geen keuze? Dan plaatsen we alleen functionele cookies. Nieuwsgierig naar alle cookies? Lees ons Privacy & veiligheid.